WEBINÁŘE

WEBINÁŘE REALIZUJEME ZDARMA, STAČÍ VYPLNIT PŘIHLÁŠKU ZDE:

Existenciální hagioterapie považuje úzkost ze smrti za nejhlubší dynamiku lidského nitra.
Když stojíme smrti tváří v tvář otevírají se nám hluboká existenciální témata: naše smrtelnost, svoboda vs. determinovanost, existenciální osamělost vs. vztahovost, smysl života...

V Poradně Vigvam jsme se smrtí konfrontovaní každý den. Každý den se dotýkáme nejhlubších zákoutí lidské duše a jsme konfrontovaní s těmito otázkami a také s obrovskou bolestí, kterou smrt blízkého přináší.
Při webináři společně nahlédneme teoreticky na tato existenciální témata pohledem existenciální hagioterapie a budeme je doplňovat praktickou zkušeností, kterou čerpáme z psychoterapeutické práce s pozůstalými v Poradně Vigvam.

Webinářem Vás provede:
MUDr. et. Mgr. Prokop Remeš - psychiatr, psychoterapeut, religionista a zakladatel Institutu existenciální hagioterapie

Mgr. Barbora Racková - psychoterapeutka Poradny Vigvam a členka správní rady Institutu existenciální hagioterapie

AKREDITOVANÉ KURZY

VINA A POCITY VINY - JAK S NIMI PRACOVATAnotace:

Dobro a zlo nejsou libovolné nálepky, které udělujeme vnějším věcem a situacím, ale jde o pojmy, které vyjadřují naše vnímání, zda tyto věci a situace směřují objektivně k životu nebo smrti, k rozvoji nebo rozpadu.

Jádrem semináře je analýza psychologického konceptu viny a přístupu k ní. Prožitkově představuje vina "být příčinou nějakého zla" a ve vztahu k vlastní osobě můžeme zastávat v zásadě trojí přistup: intrapunitivní - přisuzovat vinu sobě, extrapunitivní - mít tendenci přisuzovat vinu za nějaké zlo jiným lidem, nebo impunitivní - snažit se popírat samotnou objektivní existenci viny. V semináři v tomto kontextu hledáme oblasti, kde my, pracovníci pomáhajících profesí, můžeme mít slepou skvrnu při práci s vinou. Velmi často se můžeme dostávat do situace, kdy máme pocit, že nehodnotíme a nesoudíme, ale v hloubi své mysli zcela přirozeně zvažujeme podíl viny zúčastněných.

Dále se budeme v semináři věnovat ontogenezi morálního myšlení, podrobněji i tématu rozlišování relevantních a nerelevantních pocitů viny a jakou roli toto rozlišování hraje v terapeutické práci. 

Oblast terapeutické práce s vinou bude představovat další významnou oblast semináře: V oblasti Já-viník se zaměřujeme na to, jak pracovat, aby vina ztratila svůj sebedestruktivní náboj a stala se motorem pozitivní proměny člověka. V oblasti Já-oběť přinášíme jako stěžejní téma odpuštění, kde se budeme věnovat tomu, co to odpuštění je a jak jej rozlišit od popření a vytěsnění. Seminář je laděn hagioterapeuticky, v sebezkušenostním duchu. Sebezkušenostní části jsou prolnuty teoretickými bloky.

SPIRITUALITA, NÁBOŽENSKOST A PSYCHOTERAPIE


Anotace:

Seminář uvádí do problematiky náboženskosti člověka, jak se s ní můžeme setkat v sociálním poradenství nebo v psychoterapeutické praxi. Je rozčleněn do teoretické části, praktických cvičení i sebezkušenostní skupinové práce. Seznamuje s "fyziologií" lidské náboženskosti a spirituality, ale i s jejími mimořádnými projevy. Poskytuje návody, jak pracovat s jejími patologiemi (sekty, psychospirituální krize, traumata, stavy posedlosti), ale také jak její pozitivní potenciál využívat k terapeutickým účelům (meditace, existenciální psychoterapie). V neposlední řadě umožňuje sebezkušenostní orientaci v duchovní oblasti života v porovnání s různými nabídkami nových náboženských kultů a skupin alternativní psychoterapie.

Termíny:

16.-18.4.2021 - Praha

10.-12.9. - Brno

17.-19.12. - Praha


OBJEDNEJTE SI NĚKTEROU Z MÝCH KNIH

Knihy odesíláme 1x týdně přes Zásilkovnu, většinou v pátek