MUDr. et Mgr. Prokop Remeš

zakladatel nového psychoterapeutického směru EXISTENCIÁLNÍ HAGIOTERAPIE


ŽIVOTOPIS


MUDr. Mgr. Prokop Remeš (* 12. dubna 1952, Praha) je český lékař, gynekolog, psychoterapeut a religionista specializující se na sekty a nové náboženské směry a zakládajícím členem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů.

Po absolvování klasického gymnázia (Akademické gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze) ukončil roku 1977 studium na FVL UK v Praze. V roce 1980 získal atestaci z gynekologie a v roce 1997 atestaci z psychiatrie.

Od roku 1984 působí jako samostatně pracující lékař v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde zároveň od roku 1992 vede psychoterapeutické skupiny hagioterapie v rámci léčby látkových závislostí.

V roce 1994 ukončil dálkové studium teologie na KTF UK, čímž dovršil svá předchozí studia teologie ve strukturách podzemní církve, v tzv. Dvořákově skupině (lektor Ivan O. Štampach). V době totality prošel současně výcvikovými semináři pastorační terapie, v rámci České křesťanské akademie pak absolvoval skupinový výcvik u PhDr. Darji Kocábové se zaměřením na hlubinnou psychoterapii komunitní tradice SUR (1997 - 2002) a v roce 2008 absolvoval supervizní výcvik ČIS.

V současné době pracuje jako výcvikový terapeut - senior v rámci výcvikových komunit SUR Je tréninkovým lektorem a učitelem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. a jako externista přednáší studentům středních i vysokých škol. V roce 2000 se stal zakládajícím členem Společnosti pro hagioterapii a pastorační medicínu a zároveň byl zvolen jejím předsedou. V letech 2008 - 2013 byl předsedou Psychoterapeutické sekce České křesťanské akademie.

Jako atestovaný psychiatr, vystudovaný teolog a erudovaný psychoterapeut je zakladatelem psychoterapeutického směru hagioterapie, který rozvinul v rámci svého působení v psychoterapeutických skupinách pro závislé. Jedná se o formu existenciální terapie (která se dotýká hlubokých existenciálních témat, jako je vina, utrpení, dobro, zlo, smrt, smysl života apod.), v níž Bible a její příběhy slouží jako zrcadlo jeho vlastních náhledů na život.

V roce 1992 spoluzaložil Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů. V rámci této společnosti poskytuje poradenství členům sekt i jejich rodinám. Často poskytuje odborné komentáře a expertizy k problematice sekt a satanismu.


CHCETE MĚ KONTAKTOVAT?